Viikko 3: Järjestäminen

Viikon 3 tehtävien deadline: su 29.9. klo 23:59

Tehtävät

Tämän viikon tehtävissä 1–3 tavoitteena on ratkaista tehtävä ajassa O(n log n) järjestämisen avulla. Javassa on valmiita metodeita järjestämiseen (kuten Arrays.sort), joita kannattaa hyödyntää. Tehtävissä 4–5 sinun tulee toteuttaa oma järjestämisalgoritmi ja verrata sitä Javan valmiiseen metodiin. Tehtävä 6 on vaikeampi tehtävä, jossa tutustutaan lähemmin inversioiden ominaisuuksiin.

Loading
Loading
Loading
:
:
Log in to answer the quiz

:
:
Log in to answer the quiz

Loading