Tehokkuusvertailun toteuttaminen

Monessa kurssin tehtävässä sinun tulee vertailla kahta algoritmia toisiinsa. Tämä ohje antaa mallin, jonka mukaan voit menetellä.

Tehokkuusvertailun suorittavan koodin tavallinen runko on seuraava:

 1. Luo testisyöte
 2. Aloita ajanmittaus
 3. Suorita algoritmi
 4. Lopeta ajanmittaus
 5. Ilmoita tulokset

Testisyötteen luominen

Testisyötteen tulee olla sopivan kokoinen, jotta se tuo esille eroja testattavien algoritmien välillä. Tällä kurssilla hyvä koko on sellainen, jossa hitaammalla algoritmilla kuluu aikaa luokkaa kymmenen sekuntia. Löydät sopivan koon kokeilemalla.

Jotta vertailu on reilu, kummankin algoritmin tulee saada täsmälleen sama testisyöte. Lisäksi syöte tulee muodostaa ajanmittauksen ulkopuolella, jotta syötteen luomiseen kuluva aika ei vääristä testituloksia.

Usein hyvä tapa muodostaa syöte on käyttää satunnaisuutta. Tällöin satunnaislukujen generaattorille voi antaa kiinteän siemenluvun (seed), jolloin se tuottaa joka kerta saman lukusarjan. Esimerkiksi seuraava koodi luo taulukon, jossa on n alkiota ja jokainen alkio on satunnainen kokonaisluku väliltä 0...99. Generaattorin siemenlukuna on 1337, minkä ansiosta taulukon sisältö on satunnainen mutta aina sama.

int n = 1000000;
int[] taulu = new int[n];
Random r = new Random(1337);
for (int i = 0; i < n; i++) {
  taulu[i] = r.nextInt(100);
}

Ajanmittaus

Kätevä tapa mitata aikaa on Javan metodi System.nanoTime. Se antaa lukuarvon, joka on nanosekunteina kulunut aika jostain kiinteästä ajanhetkestä. Kun tällainen arvo laitetaan muistiin juuri ennen algoritmin suoritusta ja heti suorituksen jälkeen, arvojen erotus kertoo, kauanko algoritmin suoritus vei aikaa. Mittauksen voi toteuttaa näin:

long alku = System.nanoTime();
// algoritmin suoritus
long loppu = System.nanoTime();
System.out.println("Aikaa kului "+(loppu-alku)+" ns");

Sekunnissa on miljardi nanosekuntia, joten mukavammin sekunteina luettavan mittaustuloksen saa näin:

System.out.println("Aikaa kului "+((loppu-alku)/1e9)+" s");

Algoritmin suorittaminen

Kun vertailet kahta algoritmia, toteuta kummallekin algoritmille erillinen ohjelma, joka suorittaa sen ja mittaa aikaa, eli älä suorita algoritmeja peräkkäin samassa ohjelmassa. Syynä tähän on, että jos algoritmit suoritetaan peräkkäin, ensin suoritettava algoritmi voi vääristää toisen tuloksia prosessorin ja Javan virtuaalikoneen ominaisuuksien vuoksi.

Toteuta algoritmit niin, että ne antavat jonkin tuloksen, jonka voi tulostaa ajanmittauksen jälkeen. Tämän avulla voi varmistaa, että algoritmit toimivat oikein, ja lisäksi tuloksen tulostaminen pakottaa virtuaalikoneen suorittamaan algoritmin. Jos algoritmi ei tekisi mitään näkyvää, virtuaalikone voisi periaatteessa optimoida koko koodin pois.

Esimerkki

Vertaillaan esimerkkinä kurssikirjan luvussa 2 esitettyjä algoritmeja toisiinsa. Algoritmeille annetaan taulukko, jonka jokainen alkio on 0 tai 1, ja tehtävänä on laskea, monellako tavalla taulukosta voidaan valita vasen ja oikea kohta niin, että vasemmassa kohdassa on luku 0 ja oikeassa kohdassa on luku 1.

Tässä tapauksessa luonteva syöte on taulukko, jonka jokainen luku on joko 0 tai 1 satunnaisesti valittuna. Sopivaksi syötteen kooksi osoittautuu n = 100000.

Algoritmi 1 on raa'an voiman algoritmi, joka käy läpi kaikki mahdolliset parit ajassa O(n²). Seuraava ohjelma mittaa algoritmin suoritusajan:

import java.util.*;

public class Vertailu1 {
  static long algoritmi1(int[] taulu) {
    int n = taulu.length;
    long laskuri = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = i+1; j < n; j++) {
        if (taulu[i] == 0 && taulu[j] == 1) {
          laskuri++;
        }
      }
    }
    return laskuri;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int n = 100000;
    // 1. luo testisyöte
    int[] taulu = new int[n];
    Random r = new Random(1337);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      taulu[i] = r.nextInt(2);
    }
    // 2. aloita ajanmittaus
    long alku = System.nanoTime();
    // 3. suorita algoritmi
    long tulos = algoritmi1(taulu);
    // 4. lopeta ajanmittaus
    long loppu = System.nanoTime();
    // 5. ilmoita tulokset
    System.out.println("Algoritmin tulos: "+tulos);
    System.out.println("Aikaa kului "+((loppu-alku)/1e9)+" s");
  }
}

Algoritmi 2 on puolestaan tehokas algoritmi, joka laskee tuloksen yhdellä silmukalla ajassa O(n). Seuraava ohjelma mittaa algoritmin suoritusajan:

import java.util.*;

public class Vertailu2 {
  static long algoritmi2(int[] taulu) {
    int n = taulu.length;
    long laskuri = 0;
    int nollat = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (taulu[i] == 0) {
        nollat++;
      } else {
        laskuri += nollat;
      }
    }
    return laskuri;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int n = 100000;
    // 1. luo testisyöte
    int[] taulu = new int[n];
    Random r = new Random(1337);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      taulu[i] = r.nextInt(2);
    }
    // 2. aloita ajanmittaus
    long alku = System.nanoTime();
    // 3. suorita algoritmi
    long tulos = algoritmi2(taulu);
    // 4. lopeta ajanmittaus
    long loppu = System.nanoTime();
    // 5. ilmoita tulokset
    System.out.println("Algoritmin tulos: "+tulos);
    System.out.println("Aikaa kului "+((loppu-alku)/1e9)+" s");
  }
}

Algoritmin 1 testauksen tulos:

Algoritmin tulos: 1250858484
Aikaa kului 16.224270262 s

Algoritmin 2 testauksen tulos:

Algoritmin tulos: 1250858484
Aikaa kului 0.002792366 s

Molemmat algoritmit antavat saman tuloksen, eli ne luultavimmin toimivat oikein. Algoritmien välillä on myös selkeä tehokkuusero: algoritmi 1 vie aikaa noin 16 sekuntia, kun taas algoritmi 2 toimii salamannopeasti.