Rekursio käytännössä

Yksi kutsu

Yksinkertaisin tilanne on, että rekursiivinen metodi kutsuu itseään tarkalleen yhdessä kohdassa. Näin on seuraavassa koodissa:

public class Rekursio {
  static void testi(int n) {
    System.out.print(n + " ");
    if (n == 1) return;
    testi(n-1);
  }

  public static void main(String[] args) {
    testi(10);
  }
}

Tässä metodi testi tulostaa ensin parametrin n arvon. Jos n on 1, metodi ei tee muuta vaan päättyy. Muussa tapauksessa metodi kutsuu itseään yhtä pienemmällä parametrilla n-1. Koodin tulos on seuraava:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Monta kutsua

Tilanne muuttuu kiinnostavammaksi, kun metodi kutsuu itseään useissa kohdissa. Seuraava koodi on muuten samanlainen kuin ennen, mutta metodin lopussa on kaksi rekursiivista kutsua:

public class Rekursio {
  static void testi(int n) {
    System.out.print(n + " ");
    if (n == 1) return;
    testi(n-1);
    testi(n-1);
  }

  public static void main(String[] args) {
    testi(4);
  }
}

Nyt koodin tulostus on seuraava:

4 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1

Esimerkiksi kun n on 4, metodi testi tulostaa ensin 4 ja suorittaa sitten kaksi kutsua testi(n-1). Kumpikin kutsu tulostaa luvut 3 2 1 1 2 1 1. Voit vastaavasti miettiä, miten metodi toimii parametreilla 1, 2 ja 3.

Pinon koko

Seuraavassa koodissa metodi summa laskee summan 1 + 2 + 3 + ... + n rekursion avulla.

public class Rekursio {
  static long summa(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    else return summa(n-1)+n;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(summa(10)); // 55
  }
}

Kaikki sujuu hyvin, kun n on pieni, mutta suuremmalla parametrilla (esim. n on miljoona) tuleekin seuraava virhe:

Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError

Syynä tähän on, että sisäkkäiset metodin kutsut vievät tilaa muistialueelta, jota kutsutaan nimellä pino (stack). Tämän alueen koko on oletuksena melko pieni, ja jos rekursiossa on monta kerrosta, muisti voi loppua kesken.

Ongelman voi kuitenkin kiertää kasvattamalla pinon kokoa ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Esimerkiksi seuraava käynnistyskomento asettaa pinon kooksi 128 megatavua, jolloin saamme laskettua suurenkin summan.

java -Xss128m Rekursio

Esimerkki: Tiedostot

Yksi luonteva rekursion käyttötarkoitus on sisäkkäisissä hakemistoissa olevien tiedostojen läpikäynti. Käytämme esimerkkinä seuraavaa hakemistorakennetta:

testi
├── 1.txt
├── 2.txt
├── maija
│   ├── 3.txt
│   ├── 4.txt
│   ├── apina
│   │   ├── 5.txt
│   │   └── 6.txt
│   ├── banaani
│   │   ├── 7.txt
│   │   └── 8.txt
│   └── cembalo
│     ├── 10.txt
│     └── 9.txt
└── uolevi
    ├── 11.txt
  └── 12.txt    

Seuraavassa koodissa oleva metodi tutki käy läpi annetun hakemiston sisällön. Parametrina annettu File-olio voi viitata sekä hakemistoon että tiedostoon. Jos kyseessä on hakemisto, metodi käy rekursiivisesti läpi sen sisällön. Jos taas kyseessä on tiedosto, metodi tulostaa sen nimen.

import java.io.*;

public class Tiedostot {
  static void tutki(File f) {
    if (f.isDirectory()) {
      for (File u : f.listFiles()) {
        tutki(u);
      }
    } else {
      System.out.println(f);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    File f = new File("testi");
    tutki(f);
  }
}

Esimerkissämme ohjelman tulostus on seuraava:

testi/1.txt
testi/2.txt
testi/uolevi/11.txt
testi/uolevi/12.txt
testi/maija/4.txt
testi/maija/3.txt
testi/maija/cembalo/9.txt
testi/maija/cembalo/10.txt
testi/maija/apina/5.txt
testi/maija/apina/6.txt
testi/maija/banaani/7.txt
testi/maija/banaani/8.txt