Bittien käsittely

Kokonaisluvut (kuten int ja long) on tallennettu tietokoneessa sisäisesti bitteinä, minkä ansiosta kokonaislukua voi käyttää pienenä taulukkona, jonka jokainen alkio on 0 tai 1. Tällaisesta taulukosta voidaan käyttää nimeä bittitaulukko tai bittivektori.

Esimerkiksi int-tyypin koko on 32 bittiä, joten int-lukua voidaan käyttää taulukkona, jossa on 32 bittiä. Esimerkiksi luku 81 vastaa seuraavaa taulukkoa:

10001010000000000000000000000000

Tämä johtuu siitä, että 81 = 20 + 24 + 26 eli taulukon kohdissa 0, 4 ja 6 on bitti 1 ja muissa kohdissa on bitti 0.

Bittioperaatiot

Bittisiirto 1<<x tuottaa luvun, jossa kohdassa x on bitti 1 ja kaikissa muissa kohdissa on bitti 0. Esimerkiksi 1<<4 vastaa seuraavaa taulukkoa:

00001000000000000000000000000000

Bittitaulukkoa voi muuttaa ja tutkia bittisiirtojen sekä operaatioiden and (&), or (|) ja xor (^) avulla. Tavallisia operaatiota ovat:

 • t|(1<<x): asettaa taulukossa t kohdan x bitiksi 1
 • t&(1<<x): tutkii taulukossa t kohdassa x olevaa bittiä (kyseinen bitti on 0, jos lausekkeen arvo on 0, ja muuten 1)
 • t^(1<<x): muuttaa taulukossa t kohdan x bitin käänteiseksi

Esimerkki

Seuraava esimerkki näyttää samanlaisen koodin toteutettuna ensin perinteiseen tapaan taulukolla ja sitten bittitaulukolla:

int[] t = new int[20];
t[1] = 1;
t[5] = 1;
t[8] = 1;
if (t[4] == 1) {
  // ...
}
int t = 0;
t |= (1<<1);
t |= (1<<5);
t |= (1<<8);
if ((t&(1<<4)) != 0) {
  // ...
}

Miksi käyttää bittejä?

Bittitaulukon etuna on, että kokonaista taulukkoa voi käsitellä yhtä helposti kuin yksittäistä kokonaislukua. Esimerkiksi on helppoa kopioida taulukoita ja vertailla niiden sisältöä.

Tavallisessa taulukossa kopiointi ja vertailu täytyy tehdä alkio kerrallaan (Javassa on myös valmiita metodeita tähän, mutta ne toimivat pohjimmiltaan näin):

// kopiointi
for (int i = 0; i < 20; i++) {
  a[i] = b[i];
}
// vertailu
boolean samat = true;
for (int i = 0; i < 20; i++) {
  if (a[i] != b[i]) samat = false;
}

Bittitaulukossa sen sijaan kopiointi ja vertailu sujuvat helpommin:

// kopiointi
a = b;
// vertailu
boolean samat = (a == b);

Bittitaulukko voi nopeuttaa koodin toimintaa monikymmenkertaisesti. Myös tilaa säästyy, koska jokainen alkio vie tilaa vain yhden bitin.